28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก นำโดยนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 469 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 703,500 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก นำโดยนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 469 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 703,500 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved