ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตึกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนของอำเภอสตึกร่วมพิธีพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาและพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)โดยมีนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึกเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอสตึก
โพสต์เมื่อ:
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตึกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนของอำเภอสตึกร่วมพิธีพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาและพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)โดยมีนายกันวลินทร์  เมืองแก้ว นายอำเภอสตึกเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved