21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อทำการทดลองการทางศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อทำการทดลองการทางศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved