21 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดงาน”มุทิตาจิตา เชิดชูครูผู้เกษียณ” 60 ปี แสงเทียน เปลี่ยนเส้นทาง.ครูดรุณี ก้อนคำใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูลำไย ศรีสมบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนายสิทธิ์ เกรัมย์ นักการภารโรง ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
21 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดงาน”มุทิตาจิตา เชิดชูครูผู้เกษียณ” 60 ปี แสงเทียน เปลี่ยนเส้นทาง.ครูดรุณี ก้อนคำใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูลำไย ศรีสมบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนายสิทธิ์ เกรัมย์ นักการภารโรง ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved