โรงเรียนสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โพสต์เมื่อ:
โรงเรียนสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved