วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้นักเรียน โรงเรียนสตึก โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โครงการ “Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนมูลค่า 5,571 บาท รวมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาจำนวน 40,571 บาท ในการนี้ โรงเรียนสตึก ขอขอบคุณบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดโครงการที่ดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาให้แก่นักเรียน และโรงเรียน มา ณ ที่นี้
โพสต์เมื่อ:
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้นักเรียน โรงเรียนสตึก โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โครงการ “Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนมูลค่า 5,571 บาท รวมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาจำนวน 40,571 บาท ในการนี้ โรงเรียนสตึก ขอขอบคุณบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดโครงการที่ดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาให้แก่นักเรียน และโรงเรียน มา ณ ที่นี้

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved