วันที่ 7-8 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดโครงการค่ายเสริมสร้างพลังเยาวชนสภานักเรียนสหวิทยาเขตสตึกและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายงานสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved