วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตึก รุ่นที่ 26 ได้มีจิตเมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 18 ทุน ทุนละ 1, 000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท จัดโดยงานแนะแนว โรงเรียนสตึก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตึก รุ่นที่ 26 ได้มีจิตเมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 18 ทุน ทุนละ 1, 000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท จัดโดยงานแนะแนว โรงเรียนสตึก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved