วันที่ 27-28 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566 จัดโดยฝ่ายบริหารวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved