วันที่ 27-28 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึกได้เข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ชิงโล่รางวัลระดับชาติ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุิ์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณ Bluetooth
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 27-28 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึกได้เข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ชิงโล่รางวัลระดับชาติ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุิ์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณ Bluetooth

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved