วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยมีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีกิจกรรมเดิน ชิม​ ช้อป อาหารและสินค้ามากกว่า​ 50 ร้านค้า ณ โดมอเนกประสงค์​โรงเรียนสตึก​
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยมีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีกิจกรรมเดิน ชิม​ ช้อป อาหารและสินค้ามากกว่า​ 50 ร้านค้า ณ โดมอเนกประสงค์​โรงเรียนสตึก​

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved