วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายศักดา ทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกกล่าวเปิดพิธีแต่งตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสตึก และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายศักดา  ทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกกล่าวเปิดพิธีแต่งตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสตึก และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved