วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ในวิชาสูทกรรม การทำอาหารของเหล่าบรรดาลูกเสือ เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นประธาน จัดโดยงานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ในวิชาสูทกรรม การทำอาหารของเหล่าบรรดาลูกเสือ เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นประธาน จัดโดยงานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved