วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะในการทำงาน ณ บริเวรโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะในการทำงาน ณ บริเวรโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved