วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานพิธีเปิดงานการนำเสนอผลงานการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเอง(is) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ บริเวรชั้นล่างอาคาร4
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานพิธีเปิดงานการนำเสนอผลงานการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเอง(is) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ บริเวรชั้นล่างอาคาร4

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved