วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกเข้าร่วมเทศกาลกินปลาแม่น้ำมูล โดยมี นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เป็นประธาน ณ โดมที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved