วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved