วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ,5/1 และ 6/1 โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ,5/1 และ 6/1 โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved