วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึกและโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตึก ที่มีความสนใจด้านการให้คำปรึกษา/เพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 170 คน โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยงานแนะแนว ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึกและโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตึก ที่มีความสนใจด้านการให้คำปรึกษา/เพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 170 คน โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยงานแนะแนว ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved