วันที่ 16-17 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ IOT ให้กับนักเรียนสายวิทย์ คณิตคอมและนักเรียนที่สนใจ จำนวน 103 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์นัฐพงษ์ ตลาดขวัญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved