วันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสตึกจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันดังนี้ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันจรวดกรวดน้ำ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Cover dance การแข่งขัน E-Sport การประกวด TikTok Science Show การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดคลิปสั้นวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การประกวดชุดรีไซเคิล เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสตึกจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันดังนี้ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันจรวดกรวดน้ำ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Cover dance การแข่งขัน E-Sport การประกวด TikTok Science Show การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดคลิปสั้นวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การประกวดชุดรีไซเคิล เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved