วันที่ 12 มีนาคม 2567 โรงเรียนสตึก รับการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 12 มีนาคม 2567 โรงเรียนสตึก รับการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved