วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารและสภานักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ตลาดเทศบาลตำบลสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารและสภานักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ตลาดเทศบาลตำบลสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved