วันที่ 11 มีนาคม 2567 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมค่ายอาสา “พี่สภาทำดีเพื่อน้อง ปีที่ 1” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะของสภานักเรียน เพื่อจัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอสตึก และเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนางานสภานักเรียนโรงเรียนสตึก โดยมีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 11 มีนาคม 2567 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมค่ายอาสา “พี่สภาทำดีเพื่อน้อง ปีที่ 1” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะของสภานักเรียน เพื่อจัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอสตึก และเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนางานสภานักเรียนโรงเรียนสตึก โดยมีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved