วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเดินทางทัศนศึกษา ที่ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงพ่อทวด และน้ำผุดธรรมชาติ จังหวัดนครราชสีมา
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเดินทางทัศนศึกษา ที่ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงพ่อทวด และน้ำผุดธรรมชาติ จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved