นายโกศล เสนาปักธงไชย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันอังคารที่17กันยายน 2562

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : Click

Print Friendly, PDF & Email