พนักงานราชการ

นายทวีศักดิ์ สายกระสุน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวศรุตยา แก้วกูล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

สิบเอกหญิงโชติกา ปิดตังระกา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Mr.Sebastien Colin
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ
Mr.Tagyen Neville Tata
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ
นางสาวสิริญา เฮงตระกูล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง