พนักงานราชการ

นายทวีศักดิ์ สายกระสุน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวศรุตยา แก้วกูล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

สิบเอกหญิงโชติกา ปิดตังระกา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวคุณณปภัช เดชไพรขลา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Mr.Sebastien Colin
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ
Mr.Tagyen Neville Tata
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved