ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

แบบคำร้องขอสำเนาใบรับรอง
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
เตรียมประเมินภายในปีการศึกษา 2563 (โหลดรูปแบบรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/ดูไฟล์เอกสารเดิมปีการศึกษา2562)
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กรณีศิษย์เก่า
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กรณีศิษย์เก่า
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 36 (ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลตามประกาศโรงเรียนสตึก มารับรางวัลวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนสตึก เวลา 8.30 น. โดยพร้อมเพรียง)
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนสตึก
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 36  ปีการศึกษา 2563  สนามสอบโรงเรียนสตึก
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2563
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตึก
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตึก
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved