ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ประกาศให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
กำหนดการฉลองโดมเอนกประสงค์โรงเรียนสตึก
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การบัญชี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
การประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนสตึก กำหนดวันรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
โรงเรียนสตึกประกาศเลื่อนรับ ปพ 1และ 2
งานวัดผลประเมินผล สรุปรายงานผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนปีการศึกษา 2562
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved