ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึก ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567 กับคุณครูผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึก ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567 กับคุณครูผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนสตึกขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการและกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสตึกขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการและกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
ประกาศโรงเรียนสตึก #รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศโรงเรียนสตึก #รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศโรงเรียนสตึก #รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 #ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศโรงเรียนสตึก #รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 #ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสตึกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เงินเดือน 9,000 บาท สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตึก ตั้งแต่วันที่ 6-14 ธันวาคม 2566 หรือติดต่อ ได้ที่ 0927732573​ ครูโชติกา ค่ะ
โรงเรียนสตึกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เงินเดือน 9,000 บาท สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตึก ตั้งแต่วันที่ 6-14 ธันวาคม 2566 หรือติดต่อ ได้ที่ 0927732573​ ครูโชติกา ค่ะ
ประกาศโรงเรียนสตึก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เอกวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
แบบคำร้องขอสำเนาใบรับรอง
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
เตรียมประเมินภายในปีการศึกษา 2563 (โหลดรูปแบบรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/ดูไฟล์เอกสารเดิมปีการศึกษา2562)
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กรณีศิษย์เก่า
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กรณีศิษย์เก่า
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved