กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิระชัย ตีประเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายไพฑูรย์ ทุมทุมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางจรัญ ถนิมกาญจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสุขเฉลิม คู่กระสังข์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิชัย โสรัตน์ ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ไม่พบข้อมูล
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved