กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร ผ่านการ click ที่ชื่อบุคลากรได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก
การแข่งขันจรวดขวดน้ำในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก
การแข่งขันจรวดขวดน้ำในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved