นางโสภา วันทา
นางโสภา วันทา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
ชีววิทยา
ครุศาสตร์
ราชภัฎนครราชสีมา
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
กรุงเทพธนบุรี
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved