นางบุรินทร์​ ดี​ขุน​ทด​
นางบุรินทร์​ ดี​ขุน​ทด​
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี​
วิทยาศาสตร์​ทั่วไป
ครุศาสตร์​
วิทยาลัยครู​บุรีรัมย์​
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์​
กรุงเทพธนบุรี​
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved