นางจุรีรัตน์ โอชารส
นางจุรีรัตน์ โอชารส
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
คบ.
ฟสิกส์
ครุศาสตร์บัณฑิต
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
บริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved