โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามกระบวนการ PLC
โพสต์เมื่อ:

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามกระบวนการ PLC ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563

ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ โดย นายธีรวุฒิ ศรีมังคละ (ครูแสน มหาสารคาม) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมงาน

กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตึก และครูผู้สอนสังคมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสตึก หรือ ครูที่สนใจ

สมัครร่วมการอบรม พร้อมจ่ายค่าลงทะเบียนท่านละ 100 บาท สนใจร่วมการอบรม ติดต่อได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก

หรือติดต่อที่ ครูธีรเมธ เสาร์ทอง โทร 084-558-6676

31 Views
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved