สรุปงานวัดผล ประกอบด้วย1.สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ 2.สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบการสรุปรายงานประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 ครับ
โพสต์เมื่อ:
สรุปงานวัดผล ประกอบด้วย1.สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ 2.สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ประกอบการสรุปรายงานประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 ครับ

คลิกโหลดไฟล์งานวัดผลครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1MawGdVr5lvfP60QNTFxqIikEVPpY_3mQ?usp=sharing

73 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved