เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
โพสต์เมื่อ:
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา

คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18/9/2562

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : Click

157 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved