วันมาฆบูชา
โพสต์เมื่อ:
วันมาฆบูชา

โรงเรียนสตึก โดยการนำของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึกครับ

คลิกชมบรรยากาศครับhttps://drive.google.com/drive/folders/1lNUIOaPcYCwn7o-xuwJuQEzTrrCwN6wm?usp=sharing

104 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved