กลุ่มสาระฯ: กลุ่มงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ A-math
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ A-math
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562
บรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ
บรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved