เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนในสังกัด

– โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯ
– โรงเรียนสะแกพิทยาคม
– โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
– โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
– โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
– โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
– โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา

ข่าว

– ข่าวออนไลน์
– ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
– นสพ.คอม

หน่วยงานการศึกษา

– สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

– ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.32

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

– ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วิดีโอเพื่อการศึกษา

– Youtube for School
– มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ ศกดิ์พรทรัพย์
– Teaching Channel
– SchoolTube
– Sick Science​

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

– โทรทัศน์ครู

เบ็ดเตล็ด

– ระบบสารสนเทศ สพม.32
– Smart OBEC
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
– ขอ สำเนา กพ.7 / ก.ค.ศ.16 ออนไลน์
– Slip เงินเดือน
– โรงเรียนวิถีพุทธ
– ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
– โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved