ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 35
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 35
ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนสตึก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามกระบวนการ PLC
SAR โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2561
SAR โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2560
SAR โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูภาษาจีน
ประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน
1 2 3 4
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved