ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

การประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนสตึก กำหนดวันรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
โรงเรียนสตึกประกาศเลื่อนรับ ปพ 1และ 2
งานวัดผลประเมินผล สรุปรายงานผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนปีการศึกษา 2562
สรุปงานวัดผล ประกอบด้วย1.สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ 2.สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบการสรุปรายงานประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 ครับ
สรุปงานวัดผล ประกอบด้วย1.สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ 2.สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ประกอบการสรุปรายงานประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 ครับ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามลิงค์ข้างล่าง
โรงเรียนสตึกประกาศปิดเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
1 2 3 4 5 6
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved