ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียนสตึก

"ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู รู้คุณ"

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

คลิกชมบรรยากาศครับ https://drive.google.com/drive/folders/1GdkLh7HsC7bu3PtRwqaxtxr3mG-ynPWq?usp=shar…
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563

นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเ้กียรติบัตรให้กับนักเรียนท…
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนสตึกรับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานวันที่ 2 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่…
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ A-math

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ A-math

นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรีัยนที่เข้…

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-13 ตุลาคม 2563 โทร. 0927732573 รายละเอียด คลิ…
การประเมินโรงเรียนสตึก  รอบ 4

การประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4

ผลการประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4 มีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 2 ก…

“เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: www.facebook.com/stukschoolspm.32

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved