ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียนสตึก

"ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู รู้คุณ"

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตึกไก้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โดมอนเกประสงค์ อาคาร 4 และหอปร…
บรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ

บรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ

คลิกชมบรรยากาศhttps://drive.google.com/drive/folders/1aulAsmDztqVdbmkW5VbgB7gFt1x_tkKb?usp=sharing 9…
บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35

บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35

โรงเรียนสตึก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คริตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้…
กีฬาต้านยาเสพติด 2563

กีฬาต้านยาเสพติด 2563

คลิกชมบรรยากาศครับhttps://drive.google.com/drive/folders/1xmvNYwqfJ4iQ52X1UohRuBseVRht4P5l?usp=shari…
กีฬาต้านยาเสพติด(นัดพิเศษ)

กีฬาต้านยาเสพติด(นัดพิเศษ)

โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ในการนี้นายโกศล เสนาปักธงไชย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข…

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 35

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 35

คลิกโหลดเกียรติบัตรครับ https://drive.google.com/drive/folders/1rgtXZxrxYDSsI7aF2GJOF3fZRASAVBUs?usp…
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามกระบวนการ PLC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามกระบวนการ PLC

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ…

“เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: www.facebook.com/stukschoolspm.32

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved