ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียนสตึก

"ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู รู้คุณ"

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13 ตุลาคม 2562 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม(Click) 69 Views
การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก

การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก

รายงานความก้าวหน้าการสร้างโดมโรงเรียนสตึก วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 56 Views
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

18 กันยายน 2562คณะกรรมการนิเทศเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ก…
งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ

กษิณวนาลัย เกษียณสุข เกษมสันต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม(1) : Click ดูข้อมูลเพิ่มเติม(2) : Click ดูข้อมูลเพิ…
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา

เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปร…

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตึก สพม. 32 ได้กำหนดการจัดสอบกลางภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบ ระดับชั้…
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล

ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับ…

“เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: www.facebook.com/stukschoolspm.32

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved