ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียนสตึก

"ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู รู้คุณ"

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามกระบวนการ PLC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามกระบวนการ PLC

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ…
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตึก สพม. 32 ได้กำหนดการจัดสอบกลางภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบ ระดับชั้…

“เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: www.facebook.com/stukschoolspm.32

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved