ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียนสตึก

"ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู รู้คุณ"

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

รางวัลชนะเลิศการแข่ง TO BE NUMBER ONE

รางวัลชนะเลิศการแข่ง TO BE NUMBER ONE

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม BE MEชุมนุม To Be Number One โรงเรียนสตึกได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Teenageในร…
นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

คลิกชมบรรยากาศครับ https://drive.google.com/drive/folders/1GdkLh7HsC7bu3PtRwqaxtxr3mG-ynPWq?usp=shar…
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563

นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเ้กียรติบัตรให้กับนักเรียนท…
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนสตึกรับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานวันที่ 2 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่…

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฉลองโดมเอนกประสงค์โรงเรียนสตึก

กำหนดการฉลองโดมเอนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตึก คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ…
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-13 ตุลาคม 2563 โทร. 0927732573 รายละเอียด คลิ…
การประเมินโรงเรียนสตึก  รอบ 4

การประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4

ผลการประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4 มีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 2 ก…

“เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: www.facebook.com/stukschoolspm.32

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved